Skjeggkre ble først offisielt oppdaget i Norge i 2013, og har siden spredd seg i rekordfart i norske boliger. Skadedyreksperter anslår at 50% av alle boliger vil være rammet i løpet av få år.

Det er bred enighet om at det er svært vanskelig å bekjempe skjeggkre totalt. Men i juli 2019 ble det for første gang dokumentert en total bekjempelse av skjeggkre i en enebolig i Lillehammer. Bekjempelsen ble blant annet utført med limfeller.

Nyere boliger og nyrenoverte boliger synes å være overrepresentert. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, men det antas at skjeggkre kommer til under byggeprosessen.

I Norge lever skjeggkre kun innendørs og må derfor komme inn i huset via noe annet. Eksempelvis kan skjeggkre følge møbler, kofferter eller emballasje (papp/papir).

skjeggkre tegning

Produkter til bekjempelse av skjeggkre

Teksten fortsetter under produktene

kr299.00
kr229.00
kr650.00

Generelt om skjeggkre

Skjeggkre er nattaktive. Det vil si at de primært kommer frem når det er mørkt og det kan derfor gå lang tid før de blir oppdaget. Mange oppdager skjeggkre for første gang i forbindelse med et toalettbesøk på natten. Når man skrur på lyset vil man kunne se dyr som piler over gulvet for å gjemme seg på et mørkt sted. Skjeggkre trives typisk under listverk, kjøkkeninnredning, baderomsinstallasjoner, vaskemaskin mm. Dette vil være «hotspots» for utplassering av limfeller.

Temperatur

Skjeggkre er sensitiv for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader og stanser helt ved 11 grader. Temperaturer over 26 grader begrenser også levetiden betraktelig, og de dør etter en time hvis de utsettes for 41 grader.

Livsløp

Skjeggkre er cirka 2mm store når de klekkes. De er da lysere i fargen, nærmest gjennomsiktig. De går så gjennom flere utviklingstrinn før de når voksenstadiet etter cirka 3 år og vil da være 15 – 19mm lang. Et voksent skjeggkre er grå/brun i fargen og har skjell på ryggen. 

Sølvkre eller skjeggkre?

Mange er usikre på om det er skjeggkre eller sølvkre (sølvdyr/sølvfisk) de har fått i hus. Det er en vanlig myte at skjeggkre kan klatre og sølvkre ikke kan. Både skjeggkre og sølvkre har klør som gjør det mulig for dem å klatre. Men sølvkre er mer avhengig av fukt, som man i større grad finner på gulvet, derfor holder de seg stort sett bare der. Skjeggkre derimot kan man finne over alt ettersom de ikke er like fuktavhengig. Denne informasjonen alene er altså ikke nok til å identifisere om det er snakk om skjeggkre eller sølvkre. Men finner man kre i skuffer, skap, på vegger og i tak, så er det trolig snakk om skjeggkre.

Svært mange av våre kunder tror innledningsvis at de har fått sølvkre. Sølvkre er relativt uproblematisk å håndtere, da disse er helt avhengig av fukt. Sølvkre er ofte et tegn på et fuktproblem. Løser man fuktproblemet forsvinner sølvkreene. Skjeggkre i voksen alder klarer seg derimot uten tilgang på fukt over lang tid.

Skjeggkre og sølvkre er relativt like utseendemessig. En stor forskjell er likevel enkel å se: skjeggkre har svært lange haletråder, gjerne lengre enn selve kroppslengden. Sølvkre derimot har haletråder som er cirka halve kroppens lengde, eller kortere.

skjeggkre vs sølvkre

Skjeggkre

Størrelse: 15 – 19mm
Farge: Mørk grå med mørke flekker
(OBS: Nymfene er hvite, nesten gjennomsiktig)

Sølvkre

Størrelse: 7 – 12mm
Farge: Grå/sølv – et mer glatt utseende

Skjeggkre et skadedyr?

bøker skjeggkre

Bøker som har blitt spist på av skjeggkre

Skjeggkre forårsaker ingen betydelig skade på bygningsmasser og gjør heller ingen skade på mennesker. Skjeggkre biter ikke. Grunnen til at skjeggkre defineres som et skadedyr er at det kan oppleves svært psykisk belastende å ha dem i hus. Man betegner også skjeggkre som skadedyr på grunn av skadepotensialet det kan ha å få skadedyret i museum, arkiv og bibliotek. Dette fordi skjeggkre blant annet spiser papir.

skjeggkre papir spiser

Harald Hjelde viser fram barnetegninger som har hengt i kontorlandskapet hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Skjeggkreene har forsynt seg godt.
Foto med tillatelse fra NRK: – Per Ivar Rognes

Hva kan man gjøre?

Pr i dag finnes det ingen «quick fix». Folkehelseinstituttet og andre skadedyreksperter ønsker å minimere bruk av gift av mange årsaker:

  • Det er ikke ønskelig at mennesker og husdyr blir utsatt for giftstoffer.
  • Giften som tradisjonelt brukes mot skjeggkre (Permetrin) kan virke avskrekkende på skjeggkreene, slik at de trekker vekk fra det behandlede området. Man risikerer at problemet sprer seg til større deler av boligen. Man risikerer og på sikt en resistens mot middelet.

Varme/kuldebehandling: Skjeggkre tåler temperatursvingninger dårlig. Det dør etter 2 timer ved 41 grader. Ved 50 grader dør det mer eller mindre umiddelbart. Det er lite studert hva som skjer ved frysing, men det er nærliggende å tro at de ikke vil tåle minusgrader særlig godt. Varme/kulde-behandling er vurdert av FHI til å være et godt lokalt tiltak, men vanskelig å gjennomføre på en hel bolig. Dette da skjeggkreet klarer å gjemme seg på steder hvor man ikke når fram med behandlingen. Det er og byggtekniske utfordringer med å varme opp eller kjøle ned en bolig til de temperaturer som må til.

Denne videoen fra Norsk hussopp forsikring har mange gode tips til hvordan man kan forebygge og bekjempe skjeggkre.

Tiltak i hverdagen

Man kan avhjelpe situasjonen merkbart ved godt renhold. Skjeggkre liker til en viss grad fukt, så å holde det tørt er derfor viktig. Overdreven vasking med vann kan potensielt føre til bedre leveforhold for skjeggkreene. Vi anbefaler hyppig støvsuging, spesielt langs alle lister. Vasking med tørrmopp eller lett fuktet klut er også anbefalt.

Etter å ha støvsuget bør man legge støvsugerposen i en tett plastpose og fryse den. Da er man sikker på at man tar livet av de dyrene som man har støvsuget.

Det er også anbefalt å holde det generelle fuktnivået i boligen nede. Dersom hele eller deler av boligen er fuktig kan en avfukter hjelpe på dette. Baderom og vaskerom er særlig utsatt for fukt, spesielt hvis man tørker klær innendørs.

Sprekker og små åpninger hvor skjeggkre kan gjemme seg kan tettes med silikon. Ødelagte og sprukne fuger bør repareres.

Er du redd for å få skjeggkre i sengen? Dra sengen noen cm ut fra veggen. Dette er dog ingen garanti ettersom skjeggkre kan klatre opp i taket og falle ned. 

Produkter mot skjeggkre

Skadedyr.net tilbyr giftfrie løsninger som samsvarer med anbefalinger som Folkehelseinstituttet har gitt. Dette er limfellerog lokkemiddel.

Lokkemiddel

Vi anbefaler på det sterkeste å benytte lokkemiddel i fellene da dette kan mangedoble fangsten. Dette i følge Folkehelseinstituttets forskning.

Lokkemiddelet er helt uten giftstoffer og strøs i midten av limfellen for størst effekt. Man skal benytte svært lite. Vi anbefaler en mengde som tilsvarer cirka et halvt riskorn.

Limfeller

Vi selger blant annet sorte limfeller da disse fanger noe bedre enn hvite. Dette skyldes trolig at skjeggkre søker mot mørke steder. Antall limfeller bestemmes ut fra størrelse på boligen og omfanget på problemet. Des flere limfeller des bedre effekt. Det anbefales som et minimum å ha 1 felle pr. 4 m2. Det vil da si at hvis man eksempelvis har en leilighet på 40m2 bør man minimum ha 10 feller, men vi anbefaler noe mer. Man bør ha 4 feller til et normalt soverom, en pr. vegg.

Videre så kan det være fornuftig å ha flere på rom med økt fuktighet, eksempelvis bad og vaskerom, da skjeggkre trives godt i fuktige miljøer. Det er hevdet at klekking av egg fortrinnsvis foregår der hvor det er høy fuktighet, og man får derfor muligheten til å fange nymfene før de vokser seg store og blir kjønnsmodne.

“Limfeller kan brukes, gjerne med et lokkemiddel i midten, tipser Ottesen på spørsmål om hvordan bli kvitt skjeggkre”

Preben Ottesen, Avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet
Aftenposten 21.02.19

Limfellene bør byttes etter cirka 2-3 måneder. Dette avhenger i stor grad av hvor rent man har det i huset. Det anbefales hyppig støvsuging når man har limfeller ute, da støv raskt vil kunne ødelegge limfellene.

Når du fanger skjeggkre er dette bare en fordel. Døde skjeggkre vil fungere som åte for levende skjeggkre, ettersom de er kannibaler og spiser sine artsfrender.

Mange opplever det som sjenerende å ha limfeller rundt om kring i huset. Vi anbefaler derfor følgende «gjemmesteder»:

  • Under kjøkkeninnredning (sokkellist kan ofte tas enkelt av)
  • Bak vaskemaskin/tørketrommel
  • Bak badekar/toalett
  • Bak potteplanter
  • Under sofa/møbler

Forebygge skjeggkre

Hvordan kan man forebygge å få skjeggkre? Det anbefales å pakke ut ting som er emballert i papp utendørs. Dette da skjeggkre ofte gjemmer seg inni de små «kanalene» i pappkartongen.

Videre så kan man være forsiktig med hvor man plasserer kofferten når du er ute på reise. På mange hotellrom er det en hylle som er laget for å ha kofferten på. Da minimerer du risikoen for å dra med deg skjeggkre (samt andre kryp som veggedyr / bed bugs, kakerlakker mm.) hjem.

Det er og mulig å bruke limfeller proaktivt. Det vil si å sette ut limfeller før du faktisk får skjeggkre. Håpet er at hvis du får et enkelt eller to individer i hus, at de går i fella, før de rekker å legge egg. Husk: et skjeggkre legger ikke egg før de når 3 års alder. Dette vil og sørge for at man oppdager et eventuelt skjeggkre problem tidlig og kan iverksette tiltak så tidlig som mulig.

Kilder:

Folkehelseinstituttet
Huseiernes landsforbund
Egne observasjoner og felterfaringer

Ta kontakt med oss hvis du behøver mer informasjon om skjeggkre eller har andre spørsmål.

Ta kontakt